Ingiltere Aile Birleşimi Vizesi

aile birleşimi

Destek
İngiltere vizesi başvuruları İngiltere’de bulunan kişinin siyasi sığınma veya insani koruma talebi sonrası bu talebinin haklı görülmesi ve İngiltere’de kalışına izin verilmesinden sonra ailesini İngiltere`ye kendisine katılmasını ve kendisi ile birlikte ailesinin de İngiltere’de yeni bir yaşama başlamasını isteyenler için söz konusu olmakta ve bunun dışındaki hallerde İngiltere’de yerleşik olan kişiler aşağıda yer alan kurallar çerçevesinde ailelerini kendi yanlarına getiremeyecek olup, web sitemizin İngiltere yerleşim vizesi bölümünde yer alan açıklamaları dikkate alarak aileleri için İngiltere vizesi başvurusu yapılmasını sağlayabileceklerdir.

Şartlar

İngiltere’de siyasi sığınma veya insani koruma altında kalma izni alan kişilerin aileleri aşağıdaki şartları sağladıkları takdirde İngiltere’de bulunan bu kişinin yanına gelebilir ve yaşamlarına İngiltere’de devam edebilirler.

 1. İngiltere’de bulunan kişinin tam mülteci statüsünde veya insani koruma kapsamında olması gerekmektedir. Bunların ne demek olduğu ve hangi durumları kapsadığı vs. gibi sorularınız varsa lütfen firmamıza ulaşıp firmamız uzmanları ile görüsünüz.
 2. Mülteci veya İnsani koruma kapsamına alınmış kişinin ancak evli eşi veya evli olmayan eşi (Partneri) ile 18 yaşın altındaki çocuklar ve bu mülteci veya insani koruma altına alınmış olan kişinin yükümlülüğü altında bulunan, diğer bir deyişle, bu mülteci veya insani koruma altına alınmış olan kişinin bakmakla yükümlü olduğu yukarıda sıralanan kişiler buradaki açıklanan şekliyle aile birleşimi maksadı ile İngiltere vizesi başvurusu yapabileceklerdir. Burada sıralanan kişiler haricindeki aile üyeleri için aile birleşimi dolayısıyla İngiltere vizesi başvurusu yapılamayacaktır. Diğer bütün aile üyeleri için mülteci olarak kabul edilmiş kişinin veya insani koruma altına alınmış olunan kişinin sürekli oturum hakkını alması beklenmeli ve bu sürekli oturum hakkı tanındıktan sonra web sitemizin diğer aile üyeleri için İngiltere vizesi bölümünde yer alan bilgilere binaen ve bahsi geçen bölümdeki şart ve prosedürlere tabi olarak İngiltere vizesi başvurusu yapılabilecektir.
 3. Ayrıca şayet insani koruma (Humanitarian Protection – HP) verilmiş olan bir kişiye katılmak üzere aile birleşimi hakkından faydalanılmak üzere İngiltere vizesi başvurusu yapılmak isteniyorsa, İngiltere’de yaşamakta bulunan ve İnsani koruma kapsamından faydalanmakta bulunan bu şahsa verilen insani korumanın 30 Ağustos 2005 tarihinden sonra verilmiş olması gerekmektedir. Bu tarihten önce verilmiş olan bir insani koruma dolayısıyla İngiltere’de kalma hakkından faydalanan kişinin aile bireylerinin aile birleşimi hakkından faydalanmak üzere İngiltere vizesi başvurusu yapması mümkün değildir.
 4. Eğer insani koruma statüsü 30 Ağustos 2005 tarihinden önce verilmiş ise bu kişinin aile üyeleri bu kişiye katılmak için buradaki çerçevede İngiltere vizesi başvurusu yapmak mümkün olmayacaktır. Ancak eğer, bu kişi bu insani koruma statüsü sonunda sürekli oturum izni alırsa (Indefinite Leave to Remain) bu sürekli oturum iznine bağlı olarak ve web sitemizde İngiltere’de yerleşik kişilerin aile üyelerine yönelik olarak İngiltere yerleşim vizesi başlığı altında verilmekte olan bilgi ve şartları çerçevesinde bu kişinin aile üyeleri İngiltere yerleşim vizesi başvurusu yapmak suretiyle İngiltere’ye gelebileceklerdir.
 5. ingiltere aileYukarıda verilen bilgilerin ışığında, İngiltere’de mülteci olarak bulunan veya insani koruma kapsamında İngiltere’de kalma hakkını elinde bulunduran şahsın aile üyelerinin aile birleşimi dolayısıyla İngiltere vizesi başvurusu yapabilmeleri için gerekli olan bir diğer şart ise şudur; İngiltere vizesi başvurusu yapacak olan eşin İngiltere’de mültecilik statüsü tanınmış olan veya insani koruma kapsamına alınmış kişi ile bu kişinin İngiltere’ye mülteci olarak gitmesinden önce evlendiğini belgeleyebilmesidir. Bunun anlamı şudur; eğer mülteci statüsünü alan kişi veya insani koruma kapsamına alınan kişi ile yapılan evlilik bu kişinin mülteci olarak veya insani koruma kapsamına alınması gereken bir kişi olarak tanınmasından veya böyle bir talebin yapılmasından sonra gerçekleşmişse aile birleşimi hakkından faydalanılamayacak olup burada açıklandığı şekliyle İngiltere vizesi başvurusu yapmak mümkün değildir.
 6. Yukarıda belirtilen bütün şartları taşıyan bir mülteci veya insani koruma altına alınmış kişinin aile bireyleri eğer birlikte yaşama niyetlerini de inandırıcı şekilde ortaya koyabilirlerse bu İngiltere vizesi için başvuruda bulunabilirler. Bunun nasıl ispatlanabileceği ve yapılacak olan İngiltere vizesi başvurusunun nasıl başarılı olmasının sağlanabileceğini firmamız uzmanları İngiltere vizesi başvuru dosyanızın hazırlanması sırasında sizlere bildirecek olup, yapmanız gerekenler hakkında sizleri yönlendireceklerdir. Bu sebeple, aile birleşimi gerekçesiyle İngiltere vizesi başvurusu için tasarlanmış olan başvuru formunu doldurup yine bu başvuru formunun ekinde yer alan belgeler ile birlikte firmamıza ulaştırmanız gerekmektedir.
 7. Web sitemizin İngiltere yerleşim vizesi başlığı altındaki kategorilerde açıklanan şekliyle İngiltere vizesi başvurusu yapmak ile burada açıklandığı şekliyle bir İngiltere vizesi başvurusu yapmak arasındaki en büyük fark şudur; buradaki açıklandığı şekliyle aile birleşimi için İngiltere vizesi başvurusu yapılıyorsa şayet, bu başvuru sırasında, web sitemizin İngiltere yerleşim vizesi başlığı altında yer alan İngiltere vizesi kategorileri için aranılan şartların aksine, İngiltere’de yaşayan ve aile üyelerinin İngiltere vizesi alarak katılmak istediği kişinin, bu aile üyeleri İngiltere vizesi alıp İngiltere’ye geldikten sonra onlara devlet sosyal yardımlarına muhtaç olmaksızın bakabileceğini, kalacak yer ayarlayabileceğini ve bütün giderlerini karşılayabileceğini ispat etmesi zorunlu değildir. Bütün bu şartların normal İngiltere yerleşim vizesi başvurusu sırasında ispat edilmesi gerekirken, aile birleşimi başlığı altında İngiltere vizesi başvurusu yapacak olan mülteci veya insani koruma altına alınmış kişilerin yakınları için böyle bir şartın aranmıyor olması çok büyük bir avantaj sağlamakta olup, daha yüksek başarı oranları kaydedilebilmektedir. Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız firmamız uzmanları ile irtibata geçebilirsiniz.
 8. Burada açıklandığı şekliyle İngiltere vizesi başvurusu yapmak istiyorsanız şunu hatırlatmak isteriz; eğer başvurunuz reddedilirse bu redde karşı itiraz hakkınız olacaktır. Bu itiraz hakkının nasıl kullanılabileceği, ne anlama geldiği, ne tür sonuçların söz konusu olabileceği, itiraz başvuru prosedürü ve süreci hakkında web sitemizin itirazlar başlığı altındaki bölümünde verilen bilgileri inceleyebilirsiniz. Buna alternatif olarak, her zaman için firmamız ile iletişim detaylarımızı kullanarak irtibata geçebilirsiniz.
 9. Aile birleşimi gerekçesiyle İngiltere vizesi başvurusu yapıldığında verilecek olan İngiltere vizesi İngiltere’de mülteci statüsü tanınmış olan veya insani koruma altına alınmış olan kişiye verilen İngiltere’de kalma izninin süresi ile eşdeğer şekilde süreye tabi olacaktır. Bu sürenin bitiminden önce İngiltere içerisinde mülteci veya insani koruma kapsamında kalma izni almış olan şahsın bu ülkede kalmasına devam etmek için yapacağı bütün başvurulara ek olarak aile birleşimi gerekçesiyle İngiltere vizesi almış aile bireylerini de içerecek şekilde başvuru yapabilecek ve bu şekilde ailesinin İngiltere’de kendisi ile birlikte kalmasını sağlayabilecektir. Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyduğunuz takdirde lütfen firmamız ile kontağa geçiniz.
 10. Eğer yukarıda bahsedilen mülteci statüsü veya insani koruma kapsamı dışındaki bir statü ile İngiltere’de bulunan kişinin İngiltere’de kalmasına Göçmenlik kuralları içerisinde yer almayan bir sebeple veya Göçmenlik kuralları içerisinde yer alan bir sebep olmasına rağmen bu kişinin bu kurallarda öngörülen şartları yerine getirmiyor olmasına rağmen izin verilmiş ise ( Bunlar istisnai kalma izni yani Exceptional Leave veya ihtiyari kalma izni yani Discretionary leave olabilir) bu kişiler yukarıda belirtildiği şekliyle aile birleşiminden faydalanamayacaklarından bu şekilde İngiltere’de bulunan kişilerin aileleri de aile birleşimi ile İngiltere vizesi başvurusu yapamayacaklardır. Bu kişilerin yanına gitmek isteyen aile bireyleri bu kişilere sürekli kalma izni yani Indefinite Leave to Remain verilinceye kadar beklemeleri gerekecek ve bu verildikten sonra da web sitemizin İngiltere yerleşim vizesi bölümünde açıklanmakta olan kural ve koşullar ile ilgili prosedür ve sürece tabi olarak İngiltere yerleşim vizesine başvurabileceklerdir.
 11. aile birleşimiBu gibi hallerde ve yukarıda belirtilen aile bireyleri haricindeki kişiler yukarıda belirtilen sınırlamalara rağmen İngiltere Konsolosluğu tarafından incelenmek üzere İngiltere Konsolosluğuna İngiltere vizesi başvuru yapmaları halinde bu İngiltere vizesi başvuruları normal şartlar halinde reddedilecektir. Ancak burada şunu da belirtmek isteriz, her şeye rağmen, İngiltere konsolosluğu takdir hakkını kullanarak ve ihtiyari olarak yapılmış olan bir İngiltere vizesi başvurusunun göçmenlik kanun ve kurallarının öngördüğü şart ve standartları karşılamamasına rağmen, bu başvuruyu onaylayarak İngiltere vizesi verebilecektir. Ancak bu takdir hakkının çok istisnai olarak pratikte kullanıldığının altını önemle çizmek isteriz. Bu şekilde öngörülen kurallar çerçevesinde bu kuralların öngördüğü şartlar taşınmamasına rağmen bir İngiltere vizesi başvurusu yapılması düşünülüyorsa yapılması gereken mutlaka konunun uzmanlarına daha başvurunun yapılması öncesinde danışmaktır. Eğer böyle bir durumunuz söz konusu ise biran önce firmamız uzmanları ile iletişim detaylarımızı kullanarak irtibata geçiniz.
 12. Son olarak, yukarıdaki bilgileri okuduktan sonra şayet bu şartların sizin için geçerli oluğunu düşünüyorsanız ve bu şekilde aile birleşimi sebebiyle İngiltere vizesi başvurusu yapmayı düşünüyorsanız, başvuru formumuzu istenilen bütün bilgileri içerecek şekilde doldurup yine aynı başvuru formunun ekinde yer alan standart ek belgeleri bir araya getirip form ile birlikte iletişim adreslerimizi kullanmak suretiyle firmamız ofislerine ulaştırmanız gerekmektedir. Başvuru formunuz ve ekindeki destekleyici belgeler firmamıza ulaştığında bu form içerisindeki bilgi be ek belgeleriniz bir ön incelemeye tabi tutulacak olup bu ön inceleme sonrasında firmamız uzmanları başka hangi bilgi ve belgelere ihtiyaç duyabileceğinizi size bildirmek suretiyle bunları sağlamanızı size tavsiye edecek olup, bunu müteakiben gerekli hazırlıkları tamamlayıp ve varsa tercümesi gerekli olan belgelerinizi tercümelerini yine firmamız bünyesindeki tercümanlarımıza yaptırıp sizler adına İngiltere vizesi başvurusunda bulunacaklardır. Bu şekilde yapılacak olan İngiltere vizesi başvuru prosedürü ve süreçlerle ilgili konularda size adım adım bilgi verileceği gibi herhangi bir aşamada ve herhangi bir sorunuz için firmamız uzmanları ile iletişim detaylarımızı kullanarak irtibata geçebilirsiniz. 
Copyright © 2009-2016 Ingiltere Aile Birleşimi Vizesi